Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland
is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat giften en donaties op GIRO 469 fiscaal aftrekbaar zijn.
(IBAN NL02INGB0000000469 t.n.v. FAMILIE BOFKONT)

Meer info: mail@familiebofkont.nl


GEGEVENS
Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland
adres: Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen
email: mail@familiebofkont.nl
website: www.familiebofkont.nl
facebook: facebook.com/familiebofkont
twitter: @familiebofkont
IBAN: NL02INGB0000000469
BIC: INGBNL2A
KvK nummer: 34214198
BTW nummer: NL814791086B01
RSIN/ANBI nummer: 814791086


DOELSTELLING
- Het op een constructieve en positieve manier geven van voorlichting over het wezen en de natuurlijke aard van landbouwhuisdieren middels het gedrag, de gewoontes en leefwijze van de leden van de Familie Bofkont, een aanzienlijke groep varkens, koeien en kippen die sinds 1995 zijn vrijgekocht / gered / opgevangen door communicatieadviseur Dafne Westerhof, de oprichter van Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland.

- Het werven van fondsen om de langlevende en oud wordende leden van Familie Bofkont in hun levensonderhoud en veterinaire zorg te kunnen blijven voorzien, tot ze 'omvallen van ouderdom'.

- Het ontvangen van bijzondere doelgroepen zoals verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen/ouderen en terminale patiënten die troost ontlenen aan het geluk van Familie Bofkont.


HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN
- Het geven van workshops aan burgers, boeren en zakenlui ter bewustwording van het welzijn van landbouwhuisdieren, ter lering en vermaak.

- Het realiseren en aanbieden van stageplaatsen voor studenten van nationaal en internationaal agrarisch onderwijs.

- Het trainen en opleiden van onderwijzers en docenten van lager en middelbaar onderwijs om zelfstandig een les dierenwelzijn aan hun leerlingen te kunnen geven.

- Het trainen van dierenpolitie, dierenartsen en andere professionals t.a.v. de problematiek rond 'hobbyvarkens'.

- Het ontvangen van scholieren en studenten bij Familie Bofkont en het geven van gastcolleges op locatie.

- Het initiëren en vormgeven van PR activiteiten ter bevordering van het imago van landbouwhuisdieren.

- Het geven van lezingen, het organiseren van exposities en evenementen en het uitgeven van publicaties en voorlichtingsfilms.


WERVING FONDSEN
Stichting Familie Bofkont houdt haar eigen broek op d.m.v. de Familie Bofkont Workshop op zondagen met open inschrijvingen voor jong & oud. Op zaterdag en door de week ontvangen we groepen (familie-bijeenkomsten, vrijgezellen, teamuitjes, teambuilding) voor besloten workshops. In deze workshops worden mensen op een positieve manier bewust van het wezen en welzijn van boerderijdieren. Hoe leeft een varken van nature? Hoe richt een koe haar eigen leven in als ze de vrijheid heeft? Hoe groeit een ramlam op zonder dat de slacht er op volgt? En wat wil de kip? Bezoekers maken kennis met hun schoonheid, gedrag en persoonlijkheden. Middels de dagelijkse posts op weblog, facebook, twitter en via free publicity werven we de bezoekers voor de Familie Bofkont workshops.

BESTEDING FONDSEN
Uit de opbrengsten van de workshops, teamuitjes , etc. wordt voer, huisvesting, dierenarts en alle andere kosten van Familie Bofkont betaald.


BESTUURSSAMENSTELLING PER 1 JANUARI 2013
Dafne Westerhof, Voorzitter en directeur dagelijks bestuur - Dennis Kennedy, Secretaris - Paul Pronk, Penningmeester - Merel Ligtelijn, Lid - Jaro Camphuijsen, Lid


BELONINGSBELEID
Bij Familie Bofkont blijft niks aan de strijkstok hangen. Het bestuur, de directeur en de mensen van het bofkontteam werken onbezoldigd en ieder neemt z'n eigen brood mee. Elke cent die binnen- komt via de workshops, verkoop van boeken of giften gaat naar het eten, drinken en gelukkig zijn van Familie Bofkont.


ACTIVITEITEN
Dagelijke posts op weblog, facebook en twitter, ter lering en vermaak. Iedere zondag gedurende het hele jaar; Familie Bofkont Workshop met open inschrijvingen. Zaterdag gedurende het hele jaar, op aanvraag ; besloten bijeenkomsten. Doordeweeks gedurende het hele jaar, op aanvraag; teamuitjes voor bedrijven en instellingen. Doordeweeks gedurende het hele jaar, op aanvraag; ontvangst schoolklassen, docenten, studenten. Op speciale afspraak; bijzondere doelgroepen. Mediaoptredens t.b.v. voorlichting over het welzijn van boerderijdieren (tv, radio, krant). Advieswerk t.b.v. hobbyboeren en particulieren; adviseren over verzorging van hun boerderijdieren.


Download hier:

Statuten Stichting Familie Bofkont  -  Uittreksel KvK

Jaarverslag 2016  -  Financieële Jaarrekening 2016
Jaarverslag 2015  -  Financieële Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2014  -  Financieële Jaarrekening 2014
Jaarverslag 2013  -  Financieële Jaarrekening 2013
Jaarverslag 2012  -  Financieële Jaarrekening 2012

...


Stichting Familie Bofkont | Bovenkerkerweg 132 | 1188 XJ Amstelveen

| mail@familiebofkont.nl | www.familiebofkont.nl | ANBI 814791086 | KvK 34214198 |