OPVANG

De Bofkontboerderij is opgezet als educatieboerderij om consumenten te verleiden na te denken over varkens, koeien en kippen die bestemd zijn voor de consumptie.

De varkens, koeien en kippen die met elkaar Familie Bofkont vormen,
zijn die dans ontsprongen. Zij komen uit de vee-industrie, veemarkt of anderszins.

WIJ NEMEN DAAROM GEEN MINIVARKENS
OF ANDERE HOBBYMATIG GEHOUDEN DIEREN OP.


| mail@familiebofkont.nl | www.familiebofkont.nl | ANBI 814791086 | KvK 34214198 |